Dvadeset osam učenika naše škole darivali krv

U ponedjeljak 21. 3.2022. godine, učenici trećih i četvrtih razreda naše škole su se, kao i prethodnih godina, odazvali na poziv Zavoda za transfuzijsku medicinu

Federacije Bosne i Hercegovine da daruju krv. Ove godine su i pojedinci iz trećih razreda koji su punoljetni izrazili želju da daruju krv. Dvadeset osam učenika je darovalo krv, dok njih 12 iz različitih razloga nisu bili podesni za darivanje.

Naši učenici pokazuju veliki interes za humanitarne aktivnosti i pomaganje drugim ljudima. Darivanje krvi je prije svega human gest, a aktivnost je i oličenje slogana naše Škole: “Natječite se u dobru.“

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika