Nastava u I i II razredu po IGCSE programu

Date:

International General Certificate of Secondary Education

IGCSE je Cambridge program koji obuhvata minimum sedam predmeta iz 5 obaveznih grupa:


Grupa 1: Jezici
Grupa 2: Društvene nauke
Grupa 3: Prirodne nauke
Grupa 4: Matematika
Grupa 5: Kreativni, tehnički i stručni predmeti

Učenici slušaju nastavu po IGCSE programu dvije godine, a završne ispite polažu na kraju drugog razreda.

IGCSE CC

 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa