Izborna nastava-III i IV razred - AS/A Level programi

International Advanced and Advanced Subsidiary Level

A Level

Na nivou trećeg i četvrtog razreda Cambridge A Level program nudi mogućnost izbora naučnih područja u vidu izbornih grupa, a to su:

 • Prirodna izborna grupa
  Matematičko-informatička izborna grupa
  Jezička izborna grupa
  Društvena izborna grupa.

Predmeti na A Level se izučavaju dvije, a na AS Level jednu godinu. AS Level je zasnovan na prvoj polovini A Level-a. Druga polovina silabusa (nastavnog programa) se naziva A2. Tako je

 • AS + A2 = A Level

Uvođenjem AS Level nivoa omogućen je veći broj opcija polaganja. Učenici mogu birati da:

 • AS Level polažu na kraju trećeg razreda
  A2 dio na kraju četvrtog razreda.

Polaganje ispita je obavezno u trećem razredu.

AS/A Level - IZBORNA NASTAVA - III i IV razred (GENERACIJA 2015.-2019.)


Grupa prirodnih nauka

prirodne CC

 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

Matematičko-informatička grupa

 matematicko informaticka CC

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

* 2 časa predmeta A level Mathematics (IV razred)  predaje profesor Fizike.


Jezička grupa

 jezicka CC

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

*Predmet Njemački jezik imat će 5 časova do ispita u novembru.


Društvena grupa

 drustvena cc

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

Related Articles