Uposlenici u penziji

Uposlenici u penziji

 

Lejla Akšamija

Lejla Akšamija

-prva direktorica
Zulfija Tahirović

Zulfija Tahirović

-prvi sekretar Gimnazije
Dženana Zlatar

Dženana Zlatar

-prvi pomoćnik direktorice
Sadeta Kamišalić

Sadeta Kamišalić

-profesorica
Amira Karađuzović

Amira Karađuzović

-profesorica
Husein Lojo

Husein Lojo

-profesor
Nezir Mekanić

Nezir Mekanić

-profesor
Mukerema Numić

Mukerema Numić

-profesorica
r. Asim Pejković

r. Asim Pejković

-profesor
Nermina Baljević

Nermina Baljević

-profesorica
Alma Suruliz

Alma Suruliz

-profesorica
Jasmina Sadović

Jasmina Sadović

-arhitektica
Džemo Buturović

Džemo Buturović

-profesor
Meliha Saračević

Meliha Saračević

-pedagogica
REDŽO ADŽAMIJA

REDŽO ADŽAMIJA

-noćni čuvar
FAZILA SMAJOVIĆ

FAZILA SMAJOVIĆ

-kurir-portir