Uposlenici u penziji

 

Lejla Akšamija

Lejla Akšamija

-prva direktorica

Zulfija Tahirović

Zulfija Tahirović

-prvi sekretar Gimnazije

Dženana Zlatar

Dženana Zlatar

-prvi pomoćnik direktorice

Sadeta Kamišalić

Sadeta Kamišalić

-profesorica

Amira Karađuzović

Amira Karađuzović

-profesorica

Husein Lojo

Husein Lojo

-profesor

Nezir Mekanić

Nezir Mekanić

-profesor

Mukerema Numić

Mukerema Numić

-profesorica

r. Asim Pejković

r. Asim Pejković

-profesor
 

Nermina Baljević

Nermina Baljević

-profesorica

Alma Suruliz

Alma Suruliz

-profesorica

Jasmina Sadović

Jasmina Sadović

-arhitektica

Džemo Buturović

Džemo Buturović

-profesor
 

Meliha Saračević

Meliha Saračević

-pedagogica
 

REDŽO ADŽAMIJA

Redžo Adžamija

-noćni čuvar

FAZILA SMAJOVIĆ

FAZILA SMAJOVIĆ

-kurir-portir
       
 
 
 

Related Articles