Osnovne informacije

Standard učenika:

 

Obavezan topli obrok

„Sve što putem hrane unosimo u organizam, gradi nas i mijenja, a o tome šta smo unijeli zavisi naša snaga, naše zdravlje i naš život……“ Hipocrat

Odlučili smo napraviti iskorak u percepciji onoga što standardno smatramo školskom užinom. Tako naši učenici svaki dan konzumiraju svjež obrok, pripremljen prema njihovim nutricionističkim potrebama. Svježe voće ili salata svaki dan dio su jelovnika.

Školska užina je obavezna, konzumira se u školskom restoranu i plaćaju je roditelji. Na taj način roditelji nemaju brigu o tome šta će njihova djeca konzumirati od obroka taj dan u školi, a učenici provedu dio svoje pauze u ugodnom ambijentu i druženju uz školski ručak. Svaki učenik provede jedan dan u jednom polugodištu kao ispomoć u pospremanju posuđa u školskom restoranu za vrijeme ručka. Tako uče preuzimati odgovornosti i doprinositi redu i čistoći.

Od 2017. godine Gimnazija posjeduje HACCP certifikat. HACCP je akronim za Hazard Analysis Critical Control Point, te predstavlja proces i set mjera preventivne samokontrole higijenskih i sigurnosnih uvjeta u rukovanju hranom. Na ovaj način krunisali smo sve dosadašnje dobre prakse školske kuhinje u kojoj se od osnivanja Gimnazije svakodnevno priprema svjež topli obrok za učenike.

 
Lični ormarići

Učenicima stoje na raspolaganju lični ormarići u školskim prostorima. Tu učenici odlože svoje jakne, kapute, opremu za sport, pa i teške školske ruksake po dolasku u školu. Podstičemo ih da posjeduju i koriste pribor za ličnu higijenu (četkica i pasta za zube, četka ili češalj za kosu, dezodorans i sl.).

 

Besplatan pristup internetu

Škola posjeduje dva informatička kabineta sa pristupom internetu za potrebe nastave, ali i u vrijeme velike pauze uz obavezno prisustvo i nadzor dežurnog profesora.

 

Obezbijeđene knjige za obaveznu lektiru

Školska biblioteka opremljena je zavidnim knjižnim fondom. Na policama je i dovoljan broj primjeraka školske lektire kako bismo omogućili svim učenicima da na vrijeme pročitaju predviđenu lektiru.

 

Obezbijeđeni udžbenici za Cambridge predmete

Svaki učenik Cambridge međunarodnog programa na početku školske godine zaduži komplet udžbenika po kojima se izvodi nastava i spremaju za ekterne ispite. Učenici su obavezni udžbenike koristiti savjesno kako bi ih predali narednoj generaciji. Obzirom da je riječ o veoma skupim udžbenicima Gimnazija je postepeno nabavljala potrebene udžbenike kako ih roditelji ne bi morali kupovati.

 

Sigurnost u školskom objektu

Prva bošnjačka gimnazija na ulazu ima uniformisanog dnevnog čuvara. Nije praksa kao u drugim školama da učenici dežuraju na ulazu u zgradu. Tako smanjujemo rizik od eventualnih napada ili uznemiravanja od strane zlonamjernih prolaznika. 

Neposrednim razgovorima sa učenicima i u vrijeme pauza nastojimo obavljati suptilan nadzor nad njihovim slobodnim vremenom koje provode u školi.

Stalnim odgojno-obrazovnim radom nastojimo prevenirati svaki oblik destruktivnog ponašanja, te pohvaliti i nagraditi poželjne modele ponašanja.

Škola je opremljena kvalitetnim sistemom vatro-dojave, alarmnim sistemom i video nadzorom, sve s ciljem povećanja stepena sigurnosti učenika i uposlenika.

 

Nastavni proces:

 

Obavezni praktični radovi (seminarski radovi i projekti)

Učenici Curriculma A u drugom razredu obavezni su pod vodstvom profesora-mentora, u timu od troje do petero učenika, uraditi seminarski rad i prezentirati ga u svom odjeljenju. Tako učenike ohrabrujemo da razviju osjećaj za rad u timu, odgovornost, tačnost, samostalnost u potrazi za informacijama, te ih uputimo u metodologiju istraživanja i tehnike prezentacije.

Svi učenici trećeg razreda obavezno učestvuju u projektu koji odaberu. Tako učenici imaju priliku da kroz rad sa glavnim mentorom i ko-mentorima na projektu nauče sve faze projekta od pisanja projektne ideje do evaluacije.

 

Međunarodni programi

„Godinama su se proučavali nastavni planovi i programi i udžbenici za nekoliko međunarodnih kvalifikacija s ciljem odabira najkvalitetnijeg nastavnog programa koji bi bio finansijski pristupačan za realizaciju u Bosni i Hercegovini.

Opredijelili smo se za uvođenje prestižnih i međunarodno priznatih Cambridge kvalifikacija za srednju školu, a to su IGCSE i AS/A- level kvalifikacije.“ Safija Oković, prva kooridnatorica Cambridge međunarodnog centra u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji.

 

Mogućnost sticanja međunarodnih certifikata i diplome

Prva bošnjačka gimnazija je registrirani centar za sprovođenje međunarodnih Cambridge ispita. U zadanim ispitnim rokovima učenici Curriculuma B i C na kraju drugog razreda polažu IGCSE ispite, trećeg razreda AS level ispite, a četvrtog A level ispite. Ispiti se realiziraju u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji, potom se šalju u Cambrdge gdje se i ocjenjuju. Učenici koji zadovolje rigorozne kriterije u pogledu ostvarnih rezultata imaju mogućnost sticanja AICE diplome.

Gimnazija je ovlaštena zaprimiti i prijave vanjskih kandidata koji pod jednakim uvjetima prijavljuju i polažu Cambridge ispite.

 
Veliki izbor klubova

U želji da prepoznamo i podržimo različite talente naših učenika, a istovremeno nastojeći da ih ohrabrimo da korisno i kreativno koriste svoje slobodno vrijeme, učenicima na raspolaganju stoje mnogi klubovi:

Dramski klub, Literarni klub, Novinarski „ Vrelo“, Stvaralačko učenje, Konverzacijski klub, Debata, Njemački jezik, Muzički klub - Orkestar, Muzički klub – Hor, Ekološki klub – Life link, Bibliotekarski klub, Fizika I-IV r., Matematika I-IV r., Informatika I-IV r., Naučno istraživački klub Limes, Application of mathematics, Šahovski klub, Klub historije, Programiranje, Grafički dizajn, Model of United Nations, Boje i mirisi hemije, Stem science klub, Klub geografije, Klub Kur'ana, Skauti, Odbojka, Košarka, Atletika

 
Obavezni izleti i putovanja u BiH (upoznavanje kulturno-historijskog naslijeđa)

S ciljem upoznavanja sa kulturno-historijskim naslijeđem Bosne i Hercegovine, ali i prirodnim ljepotama, rado organiziramo obavezne izlete za sve učenike. Neke od destinacija su Travnik, Mostar, Konjic, Gradačac, Kraljeva Sutjeska, Bobovac, Bjelašnica, Igman,...

Svi maturanti obavezno odlaze u Potočare gdje poslušaju historijski čas i obiđu Memorijalni centar, u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine.

 

Redovne posjete pozorišnim i kino predstavama i muzejima

Kroz organizirane i česte posjete pozorištima, kino predstavama, muzejima i galerijama, nastojimo omogućiti učenicima da usvoje i povežu gradivo sa kojim se susreću kroz redovni nastavni proces. Podstičemo ih na kritičko promišljanje, upoređivanje i povezivanje naučenog. Usput ih učimo kodeksu ponašanja na svakom od ovih mjesta.