Tokom školske godine učenici su izloženi stalnom provjeravanju znanja, usmenom i pismenom.

Posljednjih godina je u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosne i Hercegovine, ali i u široj regiji evidentan porast izostanaka učenika sa redovne nastave.

Sve je veća potreba za edukacijom roditelja o odgovornom i kvalitetnom roditeljstvu, a tom važnom segmentu naše društvo ne posvećuje dovoljno pažnje.

Porodica je naša sigurna baza. Porodica je važna. Najvažnija! Ništa nije važnije od porodice, jerporodica i svakodnevni načini komuniciranja u njoj duboko utječu na ljudska bića.

ZA  RODITELJE  UČENIKA  DRUGOG  RAZREDA

Period od 15. do 18. godine je period intenzivnog razvoja fizičkih i intelektualnih potencijala mladog čovjeka, pa gimnazija predstavlja idealan temelj za njihovu nadgradnju.