EMPATIJA I ASERTIVNOST

Osjećati empatiju prema nekome znači imati sposobnost uživljavanja u emocionalna stanja druge osobe, tj. razumjeti šta druga osoba osjeća u nekoj situaciji ili trenutku (“staviti se u tuđe cipele”).

Možemo li smanjiti izostanke učenika

Posljednjih godina je u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosne i Hercegovine, ali i u široj regiji evidentan porast izostanaka učenika sa redovne nastave.

Porodica

Porodica je naša sigurna baza. Porodica je važna. Najvažnija! Ništa nije važnije od porodice, jerporodica i svakodnevni načini komuniciranja u njoj duboko utječu na ljudska bića.