Školski odbor

Školski odbor JU Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu je imenovan Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, u sljedećem sastavu:

 

Dr.Mirza Sarajkić

Dr.Mirza Sarajkić

-predsjednik, predstavnik Osnivača
Dr. Fočo Hatidža

Dr. Fočo Hatidža

član, predstavnik roditelja učenika Gimnazije
Asila Halilović, MA

Asila Halilović, MA

magistar fizike, predstavnik radnika Gimnazije