Naknadni upis CA

Učenik može naknadno u II, III i IV razredu steći status učenika Gimnazije, Curriculum A:
  • Ako prelazi iz neke druge gimnazije ili srodne škole,
  • Ako postoje uslovi za dodatni prijem učenika u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje,
Uz popunjen FORMULAR ZA NAKNADNI UPIS (Za prvi i drugi razred – Form 5 , Za treći razred – form 1-1 ), obavezno priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svjedodžbu o prethodno završenom razredu,
  • uvjerenje škole iz koje prelazi o uspjehu postignutom u toku školske godine,
Učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi Gimnazije.

Odluku o naknadnom upisu redovnih učenika na prijedlog Komisije za naknadni upis donosi Nastavničko vijeće koje utvrđuje razliku predmeta, imenuje komisije za polaganje dopunskih ispita i određuje rokove.

Napomena: Popunjen formular uz prateću dokumentaciju dostavlja se na Protokol Gimnazije.