Cambridge International School

Odjel za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridge-u je 2005.godine zvanično registrirao Cambridge međunarodnu školu pri ovoj gimnaziji. U okviru Cambridge škole postoje dva curriculuma:

-  Curriculum C - za djecu stranih državljana (na engleskom jeziku)

-  Curriculum B - za djecu sa govornog područja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika (Curriculum B = Curriculum C + ostali predmeti na bosanskom jeziku)

Za privatne kandidate nudi se mogućnost polaganja pojedinačnih Cambridge ispita.

U okviru Cambridge škole mogu polagati kandidati koji se samostalno pripremaju za Cambridge ispite. To mogu biti kandidati iz BiH, kao i ostalih evropskih država, kojima je potrebno dodatno usavršavanje u struci i sticanje međunarodnih kvalifikacija radi upisa na fakultete u inostranstvu.

 

ZAŠTO MEĐUNARODNI PROGRAMI

Zašto smo se odlučili za Cambridge International Examinations (Odjel za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu)

Tradicija Univerziteta u Cambridgeu jeduga 800 godina (1209-2009).
Vodeća obrazovna institucija u svijetu koja nudi međunarodne programe visokog kvaliteta.
Obrazovni sistem koji kreira nove nastavne predmete i metodiku nastave.
Preko 9000 škola u 160 zemalja svijeta nudi Cambridge programe.
Učeničke radove ocjenjuju ispitivači u Velikoj Britaniji (7000 examinaers –ispitivača u Svijetu).
Podržava razvoj učenika koji će moći odgovoriti na aktuelne zahtjeve poslodavaca i edukatora diljem svijeta.
Nastavnike vodi kroz kontinuirano usavršavanje –cjeloživotno obrazovanje:usavršavanje engleskog jezika u Engleskoj, on-line trening, edukacija pod nadzorom iskusnih edukatora, video konferencije, seminari i konferencije u Cambridgeu.
Ocjenjuje rad nastavnika i Cambridge međunarodne škole
Cambridge kvalifikacije i međunarodnu AICE diplomu priznaju univerziteti, koledži i poslodavci širom svijeta (Yale, Harvard, MIT, Cornell).


Šta pruža međunarodni program u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji?

Izvanrednu priliku za usavršavanje engleskog jezika kroz nastavu.
Nastavu po najsavremenijim, Cambridge programima kao u najmodernijim školama u Svijetu.
Školovanje djece stranaca na engleskom jeziku.
Opremljenost škole (uslovljena Cambridge pravilima).
Udžbenike za IGCSE, AS/A level predmete.
Izvrsnu pripremu za studiranje po Bolonjskom procesu i ostalim svjetskim modelima studiranja.
A level program u trećem i četvrtom razredu sadrži gradivo visokog akademskog nivoa.
Razvijanje vještina kritičkog mišljenja i primjenu stečenog znanja.
Lakše uključivanje u procese globalizacije.

 

Cijene

Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo podržava i subvencionira razvoj Cambridge međunarodne škole u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji. Zbog toga su troškovi nastave koje roditelji plaćaju minimalni! Godišnje učešće roditelja je 880 KM, za strane državljane 880 EUR-a (Plaćanje se vrši u 8 rata). Roditelji posebno plaćaju troškove ispita (II i III razred).

 

OCJENA CAMBRIDGE MEĐUNARODNOJ ŠKOLI ZA KVALITET RADA

Odjel za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu (CIE) provodi nenajavljene inspekcijske preglede u vrijeme eksternih ispita. Naša Cambridge škola prilikom svake od proteklih posjeta ocjenjena je ocjenom „ističe se“.

 

Related Articles