Školska himna

Date:

ŠKOLSKA HIMNA

Ozimo žito
 Na kraju jedne godine gladne
ozimo sijasmo žito.
Patnja i nada sudba je onih
što rastu različito.
Ničite mladice, listajte grane zelene,
vašeg je proljeća došao maj.
I vas će kositi studi ledene,
a grijat sa neba proplamsaj.
U zemlji ruža, vjetrova silnih,
u zemlji ljubavi i krvi,
oružje riječi umjesto mača
mi smo podigli prvi!
Ničite mladice, listajte grane zelene,
vašeg je proljeća došao maj.
I vas će kositi studi ledene,
a grijat sa neba proplamsaj.
Danas po nektar polijeću pčele
da nađu saće i svoj roj,
da nose puno, a vrate više
košnici rodnoj!
Ničite mladice, listajte grane zelene,
vašeg je proljeća došao maj.
I vas će kositi studi ledene,
a grijat sa neba proplamsaj.