Curriculum A

Date:

GIMNAZIJA - CURRICULUM  A

U osnovi  CURRICULUM-a A je Nastavni plan i program za gimnazije u Kantonu Sarajevo; izvodi se na bosanskom jeziku, uz dodatnih 10% specifičnosti.

IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava ima za cilj kvalitetnu pripremu učenika za upis na određeni fakultet. Učenici drugog razreda opredjeljuju se najkasnije do 1. maja za jedno od izbornih područja: Jezičko, Društveno, Matematičko-informatičko ili Prirodnjačko.

  CA drustveno CA jezicko

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

CA matematicko  CA prirodno

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

ZAVRŠNI ISPITI (naša specifičnost)

 • Svaki učenik je obavezan pristupiti polaganju završnih ispita na kraju prvog, drugog i trećeg razreda iz slijedećih predmeta:

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

 

SAMOSTALNI PRAKTIČNI RADOVI UČENIKA

Ovaj oblik rada ima za cilj da učenike osposobi za:

 • korištenje literaturom,
 • pronalaženje i sistematizaciju prikupljenih činjenica,
 • praktičnu primjenu znanja stranih jezika,
 • rad u timu,
 • različite metode prezentacije,
 • javni nastup.

Učenici su obavezni:

 • u drugom razredu uraditi seminarski rad iz jednog predmeta u grupi od nekoliko učenika i prezentirati ga svom odjeljenju (naša specifičnost),
 • u trećem razredu učestvovati u realizaciji nekog od projekata (naša specifičnost),
 • u četvrtom razredu samostalno uraditi maturski rad i odbraniti ga u sklopu maturskog ispita.
 • U Pravilniku o praktičnim radovima učenika definisane su obaveze učenika i nastavnika, navedeni rokovi i odgovarajući obrasci

 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa