Curriculum B

Date:

Curriculum B je nastavni plan i program koji se sastoji iz dva obavezna segmenta:

  • Curriculum C (Cambridge program na engleskom jeziku sa elementima nastavnog plana i programa za gimnaziju)
  • Reducirani Curriculum A (ostali predmeti za gimnaziju, koji nisu obuhvaćeni Curriculumom C, izučavaju se na bosanskom jeziku u smanjenom obimu)

 Napomena:

Učenik  koji   pohađa   Curriculum   B   treba  pažljivo   pročitati  sve   što   piše   o   Curriculumu  A  i  Curriculumu  C.

 

SVJEDOČANSTVA, CERTIFIKATI I DIPLOME

Svjedočanstvo Prve bošnjačke gimnazije učenici dobiju nakon svakog završenog razreda.

CIE pojedinačne certifikate i AICE diplomu mogu dobiti oni učenici koji uspješno polože eksterne završne ispite.

Diplomu Gimnazije može dobiti učenik koji uspješno položi tri AS ispita u izbornoj grupi i maturski ispit za gimnaziju. 

 

IGCSE - I i II razred 

IGCSE

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

AS/A Level - IZBORNA NASTAVA - III i IV razred (GENERACIJA 2015.-2019.) 

U Curriculumu B, kao i u Curriculumu A nastava se izvodi unutar unaprijed definiranih izbornih grupa kako bi se učenik što bolje pripremio za upis na fakultete u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Predmeti koji se izučavaju u okviru izborne grupe izvode se kombinirano po kantonalnom i Cambridge nastavnom programu na naprednom AS/A nivou.

 

Grupa prirodnih nauka

CB prirodne

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

Matematičko-informatička grupa

CB matem inf

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

  * Učenici IV razreda koji pohađaju English Language AS level ne pohađaju Engleski jezik C1

Jezička grupa

CB jezicka

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

Društveno-humanistička grupa

CB drustvena

 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

 

PRAKTIČNI RADOVI U CURRICULUMU B 

Učenici Curriculuma B obavezni su se uključiti u neki od projekata na nivou trećeg razreda, a na nivou četvrtog razreda uraditi maturski rad u okviru maturskog ispita.

 

KORIŠTENJE UDŽBENIKA ZA CAMBRIDGE PREDMETE 

Školska biblioteka ima sve neophodne udžbenike za nastavu u Cambridge školi. Učenici lično zadužuju udžbenike u biblioteci na početku prvog i trećeg razreda. Udžbenici se koriste po dvije godine te se na kraju drugog i četvrtog razreda vraćaju u biblioteku.

Prilikom preuzimanja udžbenika učenici su dužni:

  • upisati svoje ime, prezime i datum preuzimanja u veliki pečat na korici svake knjige,
  • upisati ime, prezime i članski broj na kartici svake knjige i
  • staviti zaštitni omot na svaku knjigu. 

Učenici su odgovorni za zadužene udžbenike. U slučaju da udžbenici budu izgubljeni, učenici novčano nadoknađuju učinjenu štetu.

 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa