Učenici učestvovali na Masterclassu Alice koji je organizavao CERN u saradnji sa PMF-om

U petak 11.3.2022. godine je održan prvi Masterclass po nazivu ALICE

(prema detektoru iz CERN-a na kojem su prisustvovali i učenici naše škole te imali priliku saznati nešto više o egzotičnim česticama koje sadrže strange kvark, lovljenju tih čestica u detektorima i sl.

Masterclass je uključivao i predavanja koja su održali: Azra Gazibegović-Busuladžić (UNSA), Dr Yiota Foka (GSI & CERN), Arman Korajac (Institut Jozef Štefan, Ljubljana), Haris Đapo (Lab. TARLA, ANKARA), Ajla Lejlić (CERN), Dr Despina Hatzifotiadou (Universita e INFN, Bologna (IT)), real-time obradu podataka, i zajednički kontakt sa CERNom i drugom djecom iz svijeta koja taj dan prisustvuju Masterclassu. Nakon kompletiranih tabela, otkrivenih raspada i analize dobivenih podataka, učenici su diskutovali i odgovarali na kviz pitanja zajedno sa svojim kolegama/icama iz ostatka BiH, te Grčke, Meksika i Indije, a potom se zaputili u virtuelni obilazak samog detektora ALICE.

            Drugi masterclass, iz medicinske fizike - tj. radioterapije (PTMC), održan je 18.3.2022. godine. Učenici su ovaj put bili u prilici da dobiju predstavu šta je to radioterapija, kako djeluje, kako se planira, te koja je razlika između hadronske terapije i klasične terapije fotonima. Nakon nekoliko zanimljivih  predavanja, koje su održali: Yiota Foka (GSI & CERN), Mr Edis Đedović (CC London, Parkside hospital), Dr Amra Skopljak Beganović (KCUS),  Benjamin Dedic (UNSA), Melika Damadžić (KCUT), sami su pokušavali napraviti plan radioterapije i ispitivati dozu koju bi pacijent primio na taj način. Radili su to za konkretne slučajeve tumora prostate i tumora jetre, uz pomoć MatRad programa za koji su bili prethodno educirani. Nakon kompletiranih histagrama i dobivenih rezultata za razlišite vrste terapije, te različite uglove zračenja, naši učenici Amina Hajrić i Adin Frljak su pripremili i izlaganje pred više od 200 učesnika širom svijeta, na Zoom pozivu i dobili pohvale od organizatora i poznatih svjetskih stručnjaka u polju medicinske fizike.

Sretni smo što su naši učenici/e i ove godine dobili priliku učestvovati na ovako značajnom naučnom i edukativnom događaju i zahvalni smo organizatorima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu na tome. Naši učenici se trude biti bolji i uspješniji u svojim naučnim postignućima uz znanje koje upijaju i dijele sa drugima kad god im se za to pruži prilika.

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika