Učenici posjetili Parlament FBiH

Deset učenika Prve bošnjačke gimnazije u pratnji profesorice Emire Trako-Džuho su posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak,

14.3.2022. godine u organizaciji Kluba mladih parlamentaraca i parlamentarki u namjeri da otvore parlamentarni rad mladima, posebno studentima. Nacionalni demokratski institut je nevladina organizacija sa sjedištem u Washingtonu (www.ndi.org) a u Bosni i Hercegovini postoji preko 25 godina. Osnovni fokus im je promoviranje demokratije i demokratskih vrijednosti u zemlji te su jedan dio aktivnosti posvetili i mladima parlamentarcima I parlamentarkama u Federaciji BiH kako bi im omogućili prostor za saradnju i neutralni dijalog o temama od interesa za mlade.

Učenici su tokom posjete imali priliku voditi otvoren razgovor sa parlamentarcima u timovima, igrati društvene igre poput bilijara i pikada u igraonici namjenski rezervisanoj za ovaj događaj

Cilj ove aktivnosti je da približe institucije zakonodavne vlasti učenicima i učenicama četvrtih razreda i da omoguće neposrednu komunikaciju sa izabranim zvaničnicima koji će ih uputiti u osnove parlamentarne demokratije te biti na raspolaganju za sva njihova pitanja te da omoguće i neformalno druženje između izabranih zvaničnika i zvaničnica i srednjoškolaca u cilju što svrsishodnije i otvorenije neposredne komunikacije tokom koje i učenici mogu uvidjeti da su izabrani zvaničnici i zvaničnice poput njih i da im trebaju biti na raspolaganju tokom svog mandata.

 
SLIKA
SLIKA
SLIKA
SLIKA
SLIKA
SLIKA
SLIKA
SLIKA
SLIKA