Međunarodni dan žena

Učenice Nejla Bektić II1 ( Klub All’arte ), Nejra Turković IIIb i Almedina Dugić IVc ( Klub historije ) su kreirale video

želeći istaknuti da Osmi mart predstavlja važnu historijsku prekretnicu kada su se žene u 19. vijeku počele boriti za svoja prava.