Naši učenici su ostvarili sjajne rezultate na Federalnom takmičenju iz fizike

Naši učenici su ostvarili sjajne rezultate na Federalnom takmičenju iz fizike:

U grupi A (Mehanika i termodinamika) naš Tarik Agić je osvojio 6. mjesto. Važno je istaći da se on takmičio zajedno sa trećim razredima koji su se na kantonalnom takmičenju takmičili u grupi A3. Inače, na federalnom se u grupi A takmiče najbolji iz grupa A1 i A3 sa kantonalnog takmičenja pri čemu je grupa A1 namijenjena prvim, a grupa A3 trećim razredima.

U grupi B naši su učenici osvojili 1. mjesto i 3.mjesto. Prvi je bio Adin Frljak, a treća Esma Jakopović. Za grupe A, B i C, Federalno takmičenje je najviši rang takmičenja.

Sa druge strane, grupa D u kojoj je naš Fatih Žgalj osvojio 2. mjesto je jedina grupa iz koje se može plasirati na Državno takmičenje na kome će se birati ekipa za Međunarodnu olimpijadu (IPhO) i Evropsku olimpijadu (EUPhO).