Velike pobjede počinju s vjerom

Sedamnaesta noć ramazana u islamskoj tradiciji ostala je upamćena kao noć velike pobjede na Bedru.

Sjećanje na ovu pobjedu, koja je odredila dalji tok islamske historije, čuvaju i polaznici Kluba Kur’ana,
Berina Garibija, Malik Muratović, Nihad Mandžo i Vedad Kruho, koji su kroz kratku prezentaciju podijelili svoja razmišljanja o ramazanu i univerzalnim porukama Bitke na Bedru. Kroz svoje izlaganje poručuju da je pobjeda na Bedru primjer snage vjerovanja koja čovjeku pomaže da nadvlada teškoće čak i onda kada se razumu čini da su svi presudni faktori okrenuti protiv njega.