Cambridge International School

Odjel za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu je 2005. godine zvanično registrirao Cambridge međunarodnu školu pri Prvoj bošnjačkoj gimnaziji,

čime je škola dobila dozvolu da koristi programe Cambridge Upper Secondary, odnosno IGCSE program, najpopularniji međunarodni program, namijenjen učenicima starosne dobi 14-16 i Cambridge Advanced, odnosno AS/A nivo, obuhvatan program pripreme za univerzitetsko školovanje, namijenjen učenicima starosne dobi 16-19.

Više o organizaciji Cambridge nastave u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji pogledajte na linkovima ispod:

Cambridge International School

Curriculum B

Curriculum C

Naša krovna obrazovna institucija, Cambridge Assessment International Education, dio je Univerziteta u Cambridgeu, sa iskustvom od 150 godina sprovođenja međunarodnih ispita. Svake godine, gotovo milion učenika iz 10000 škola, iz 160 država uče kroz Cambridge programe i tako se pripremaju za upis na najbolje svjetske univerzitete širom svijeta. Svake godine, Cambridge osmisli oko osam miliona ispitnih papira, a same učeničke ispite ocijenjuje oko 10000 vrsnih ocjenjivača. Cambridge programi su osmišljeni tako da kod učenika njeguju i razvijaju vještine neophodne za život. Učenike se priprema da:

▐ kreativno rješavaju probleme

▐ razmišljaju individualno

▐ samostalno istražuju i prenose svoje rezultate istraživanja

▐ sarađuju sa drugima kroz timski rad i rad na projektima.

Mnogo je razloga za odabrati Cambridge programe, a među njima se izdvajaju ovih deset:

Istraživanja su pokazala da svjetski univerziteti imaju visoko mišljenje o Cambridge kvalifikacijama:

▐ 98% ispitanika smatra da učenicima pružaju odličnu pripremu za univerzitet

▐ 95% njih se slaže da Cambridge učenici razmišljaju samostalno

▐ 98% njih smatra da Cambridge kvalifikacije pomažu studentima da budu uspješni na univerzitetu

▐ 100% njih se slaže da Cambridge učenici logično razmišljaju i koherentno iznosne argumente

▐ 100% njih smatra da Cambridge učenici imaju duboko i sveobuhvatno predmetno znanje

▐ 99% njih smatra da Cambridge učenici iznose promišljena objašnjenja, razumiju implikacije i sposobni su ih logički i jasno prezentirati.

Više o sprovedenom istraživanju pogledajte na ovom linku.

Na primjeru istraživanja sprovedenih u kontekstu Sjedinjenih Američkih Država, pokazalo se da:

▐ učenici sa Cambridge kvalifikacijama se u većem procentu upisuju na univerzitet nego oni sa drugim kvalifikacijama

▐ Cambridge kvalifikacije povećavaju vjerovatnost da će učenik nastaviti univerzitetsko obrazovanje i diplomirati.

Više o sprovedenom istraživanju pogledajte na ovom linku.

Cambridge kvalifikacije se priznate od strane preko 1500 institucija u 195 država svijeta, što uključuje i najbolje rangirane svjetske univerzitete u SAD-u, Velikoj Britaniji i drugdje.

Pogledajte više o tome na linkovima ispod:

link1

link2