Dani otvorenih vrata

Kratki tekst o programima koje nudi Prva bošnjačka gimnazija:

U Prvoj bošnjačkoj gimnaziji nastava se izučava u okviru tri curriculuma A, B i C.

U osnovi CURRICULUM-a A je Nastavni plan i program za gimnazije u Kantonu Sarajevo; izvodi se na bosanskom jeziku, uz dodatnih 10% specifičnosti. U okviru ovog curriculuma izborna nastava ima za cilj kvalitetnu pripremu učenika za upis na određeni fakultet. Učenici drugog razreda opredjeljuju se najkasnije do 1. maja za jedno od izbornih područja: Jezičko, Društveno, Matematičko-informatičko ili Prirodnjačko.

Curriculum A

CURRICULUM B je nastavni plan i program koji se sastoji iz dva obavezna segmenta:

  • Curriculum C (Cambridge program na engleskom jeziku sa elementima nastavnog plana i programa za gimnaziju);
  • Reducirani Curriculum A (ostali predmeti za gimnaziju, koji nisu obuhvaćeni Curriculumom C, izučavaju se na bosanskom jeziku u smanjenom obimu).

Curriculum B

U CURRICULUMU C se izučavaju samo predmeti na engleskom jeziku po Cambridge programu:

  • IGCSE je program na nivou I i II razreda
  • AS/A Level je program na nivou III i IV razreda

Eksterni završni ispiti se polažu u Cambridge predmetima nakon drugog, trećeg i četvrtog razreda prema pravilima i rokovima Cambridge međunarodne škole. Ocjenjivanje ispita vrši se u Velikoj Britaniji. Troškove polaganja snose učenici. Nakon uspješno položenih eksternih završnih ispita učenici dobivaju međunarodno priznate Cambridge certifikate, a ako polože 7 predmeta i AICE diplomu.

Curriculum C

Svjedočanstvo Prve bošnjačke gimnazije učenici dobiju nakon svakog završenog razreda. CIE pojedinačne certifikate i AICE diplomu mogu dobiti oni učenici koji uspješno polože eksterne završne ispite. Diplomu Gimnazije dobija učenik curriculuma B koji uspješno položi tri AS ispita u izbornoj grupi i maturski ispit za gimnaziju.

Školska biblioteka ima sve neophodne udžbenike za nastavu u Cambridge školi. Učenici lično zadužuju udžbenike u biblioteci na početku prvog i trećeg razreda. Udžbenici se koriste po dvije godine te se na kraju drugog i četvrtog razreda vraćaju u biblioteku.

Specifičnost Gimnazije su i praktični radovi (na nivou 2. razreda – seminarski rad, na nivou 3. razreda – multidisciplinarni projekt, a na nivou 4. razreda - maturski rad) koji imaju za cilj da osposobe učenike za korištenje literaturom, pronalaženje i sistematizaciju prikupljenih činjenica, praktičnu primjenu znanja stranih jezika, rad u timu, način citiranja, različite metode prezentacije, kao i za javni nastup.

Promocija

 

hor i orkestar
reklama Page
reklama Page