Učenici PBG na Masterclassu iz fizike

I ove godine naši učenici učestvovali su u Masterclassu koji organizuje Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu

u saradnji sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN) i Helmoltz centrum – GCI.

 Prvi masterclass po nazivu ALICE (prema detektoru iz CERNa) u kojem su učenici saznali nešto više o egzotičnim česticama koje sadrže strange kvark, lovljenju tih čestica u detektorima i sl. održan je u petak 05.03. 2021. godine. Masterclass je uključivao predavanje,  obradu podatakau realnom vremenu, te zajednički kontakt sa CERN-om i drugim učenicima iz svijeta koja su taj dan prisustvovala Masterclassu. Nakon kompletiranih tabela, otkrivenih raspada i analize dobivenih podataka, učenici su diskutovali i odgovarali na kviz pitanja zajedno sa svojim kolegama/icama iz Praga, Heidelberga, Beča, Trsta i drugih gradova, a potom se zaputili u virtuelni obilazak samog detektora ALICE.

Drugi masterclass, iz medicinske fizike,  tj. radioterapije (PTMC), održan je 11.3. 2021. godine. Učenici su ovaj put bili u prilici da dobiju predstavu šta je to radioterapija, kako djeluje i kako se planira. Nakon nekoliko zanimljivih predavanja, sami su pokušavali napraviti plan radioterapije i ispitivati dozu koju bi pacijent primio na taj način. Radili su to za konkretan slučaj tumora jetre, uz pomoć MatRad programa za koji su bili prethodnom educirani. Nakon kompletiranih histagrama i dobivenih rezultata, naši učenici Amna Fejzić i Fatih Žgalj su pripremili i izlaganje pred više od 200 učesnika širom svijeta na Zoom pozivu i dobili pohvale od organizatora i poznatih svjetskih stručnjaka u polju medicinske fizike.

Sretni smo što su naši učenici i ove godine dobili priliku učestvovati na ovako značajnom naučnom i edukativnom događaju i zahvalni smo organozatorima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu na tome. Naši učenici se trude biti bolji i uspješniji u svojim naučnim postignućima uz znanje koje usvajaju i dijele sa drugima kad god im se za to pruži prilika.


U projektu su učestvovali učenici Zlatar Talha IIIb, Busuladžić Sukejna IIIa, Nezović Maid IIIb, Žgalj Fatih IIIa, Hajrić Amina III2, Hadžimušović Sibel III1, Smajlović Naida III2, Fejzić Amna III1, Herak Adna IVb, Muhić Aiša III1, Hadžić Naida IVb, Haris Junuzović IV1, Esma Jakupović IIb, Nejra Vraneš IIIc, Amina Hromić IV2, Samra Pinjo IIIc i Bakir Ganić IIIc.