Predstava "Hamlet"

U sklopu časova lektire, obrađujući književne tekstove Viljema Šekspira, učenici odjeljenja II-a i II-b su na inicijativu prof. Leila Hamzagić Kovačević

pripremili online predstavu "Hamlet". U pripremi i realizaciji su učestvovali svi učenici, a za obaveze su se opredjeljivali na osnovu vlastitih afiniteta. Neki su bili zaduženi za dramaturšku obradu teksta, neki su se okušali u glumačkim ulogama, neki su pripremili promotivni materijal, a neki su se postarali da u skladu s okolnostima online rada tehnički pripreme, obrade i objave sadržaje.