Dnevnik rada iz biologije

Kažu da se najbolje uči kroz vlastito iskustvo i praktičan rad,

posebno kada se radi u dobro koordiniranom timu čiji članovi imaju dobru i efikasnu međusobnu komunikaciju i saradnju. Sve ove elemente zadovoljavaju časovi biologije u II2 odjeljenju koje izvodi profesorica Alma Džambegović. Svoja iskustva predstavili su u Dnevniku rada koji možete pogledati u prilogu.

Dnevnik rada II 2