Naš odgovor na pesimizam

U vremenu kada svakodnevno slušamo vijesti o negativnim posljedicama pandemije, od iznimne važnosti je svoju pažnju usmjeriti na optimizam i pozitivno razmišljanje.

Tražeći inspiraciju u kur'anskim ajetima i hadisima Muhammeda, a.s., članovi Kluba Kur'ana su podijelili svoja razmišljanja, želeći time istaći da vedrina i pozitivan duh nikada ne smije biti zanemareni, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazili.