Sedmica arapskog jezika u PBG

Povodom niza događaja koji obilježavaju Međunarodni dan arapskog jezika učenici Pprve bošnjačke gimnazije

Amina Bašić (IVa), Ubejd Topuz (IIIa) i Benjamin Mahmutović (IIIa), su pod mentorstvom profesora Ede Pamuka i profesorice Nezire Lopo, snimili kratki video sadržaj sa nekoliko stihova posvećenih velikom arapskom pjesniku Halilu Džubranu.

U petak, 18. decembra 2020. godine je na platformi Zoom održana panel-diskusija sa bivšim učenicima PBG, Harisom Pipercem, Almedinom Karkelja i Nejrom Memedi, koji su sadašnjim učenicima prenijeli svoja iskustva i izazove sa kojima su se sreli tokom svog izučavanja arapskog jezika u PBG-i, kao i tokom studija arapskog jezika na Filozofskom fakuletu u Sarajevu. Moderatorice panel diskusije su bile učenice jezičkog izbornog područja, Iman Korić i Lamija Kadić (IVa).