Ovisnost o internetu, brosura za roditelje

Sve je veći broj mladih kojima korištenje interneta predstavlja glavni sadržaj slobodnog vremena.

Mladi često nisu skloni slobodno vrijeme provoditi na aktivan i kreativan način, već su skloni sadržajima koji omogućavaju lahku zabavu. No, ako je slobodno vrijeme nedovoljno osmišljeno ono može postati izvor rizičnih i neprihvatljivih ponašanja, među kojima je i eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

nslv
savjet
savjet
savjet