Inspirativno predavanje naše alumne Emine Ademović: „Radite na sebi i vaša kvaliteta će se prepoznati!“

Koristeći prednosti online platforme za video komunikaciju, naša škola je u ponedjeljak, 9. novembra 2020., organizirala i jedan poseban susret

- inspirativno druženje sa našom alumnisticom Eminom Ademović.

Naime, Emina je završila matematičko-informatički smjer Kurikuluma B 2015. godine kao pripadnica 20. generacije Prve bošnjačke gimnazije. Na Univerzitetu u Istanbulu, najstarijem fakultetu u Turskoj, diplomirala je sa najboljim ocjenama te dobila priznanje ne samo za najboljeg studenta Odsjeka za finansije, nego i Univerziteta. Njen vlastiti trud i naporan rad omogućili su joj prijem na prestižni City University of London gdje je od ove godine nastavila školovanje na master programu Odsjeka za Bankarstvo i međunarodne finansije. Emininu imrpesivnu akademsku biografiju krasi i podatak da je dio svog školovanja provela i na Univerzitetu u Edinburgu u okviru Erasmus projekta razmjene studenata.

Eminina posjeta imala je za cilj prenijeti znanje i dio stečenog iskustva učenicima Prve bošnjačke gimnazije te ih na taj način motivisati da vrijedno uče i rade na sebi dok su u srednjoj školi kako bi stvorili čvrst i stabilan temelj za studij kako u BiH tako i u inostranstvu te stečenim radnim navikama olakšali svoj put ka akademskom uspjehu i ličnom zadovoljstvu. Znanje koje je Emina stekla u našoj školi i njene vlastite radne navike, kako je istakla, uveliko su joj olakšali proces adaptacije na fakultetu i u novoj sredini. „Radite maksimalno jer inače nećete biti u potpunosti zadovoljni sobom,“ poručila je. Ispričala nam je i svoj put do uspjeha, najzanimljive anegdote boravka u drugim gradovima, kao i važnost širenja mreže kontakata (networking) u akademskom i poslovnom svijetu, a zatim odogovorila na naša brojna pitanja i dala nam savjete koje ćemo pamtiti. Emina je svoje inspirativno predavanje završila porukom: „Ne propuštajte prilike koliko god da vas straše. Svijet postaje kompetitivno mjesto, ali to vas ne treba brinuti. Radite na sebi i neće biti potrebe da se namećete – vaša kvaliteta će se prepoznati!“

Zahvaljujemo se našoj Emini na izdvojenom vremenu, motivaciji i savjetima te profesorici Dženani Delić-Hujdur na organizovanom druženju.

Događaj su pratili članovi Novinarskog kluba.