Kantonalno takmičenje „Projekt građanin“

Kantonalno takmičenje „Projekt građanin“

Učenici IIIa odjeljenja Prve bošnjačke gimnzije: Ajna Kadrić, Sara Kukuljac, Sajra Kulo, Medina Ljuca, Ahmed Musić Sadžida Omerović, Danina Tantula i Sara Šantić su

u skladu sa propozicijama izrade Projekta građanin obradili temu – KUPUJMO DOMAĆE. Mentor projekta bio je prof. Amer Sofradžija. Takmičenje je organizovano online preko teams aplikacije.

Nakon iscrpnog istraživačkog rada koji je podrazumijevao kontakte sa domaćim privrednim subjektima ali i predstavnicima vlasti, učenici su kreirali politiku razreda te akcioni plan putem kojeg žele djelovati na jačanju svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda u odnosu na one koji su uvozni i stranog porijekla.

Mjere politike podrazumijevaju organiziranje edukativnih  prezentacija na časovima odjeljenske zajednice u školi, a potom i otvorena predavanja u izabranim školama u KS-u, osnivanje Instagram i Facebook stranice koje promovišu kupovinu domaćih proizvoda te izradu prigodnih reklamnih plakata.

Za ove mjere učenici su dobili podršku od nadležnih organa među kojima je i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje sa ministricom Naidom Hota – Muminović na čelu.

Naši učenici osvojili su treće mjesto – ekipno.

Related Articles