Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra. Na taj dan je 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Kako bi se ukazalo na važnost poštivanja svakog prava za svako dijete, pozvane su škole da se pridruže kampanji UNICEF-a „Obojimo svijet u plavo“. Ove godine fokus je na ravnopravnosti i inkluziji. Učenici PBG su u petak, 18. 11. 2022. godine, Međunarodni dan djeteta obilježili tako što su nosili odjevne predmete u plavoj boji.

Učionica je važno i bezbjedno mjesto u kom djeca stiču znanja i uče životne vrijednosti. Škola doprinosi ne samo kvalitetnijem obrazovanju nego i odgoju i formiranju mlade osobe, tako da poštuje prava drugih, uvažava različitosti, brine i izražava empatiju.

Related Articles