Posjeta KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Posjeta KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca predstavnici Vijeća učenika PBG-a posjetili su 17. 11. 2022. godine KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Direktor Doma gospodin Tarik Smailbegović je primio učenike i pedagogicu Sabriju Mehmedović, pokazao im film o Domu, predstavio odjeljenja i način rada. Dogovoreno je da učenici mogu volontirati i davati instrukcije štićenicima iz različitih školskih predmeta.

Related Articles