Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Prva bošnjačka gimnazija je u periodu 25. 11. – 13. 12. 2018. godine kroz različite nastavne sadržaje obilježila kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Vijeće učenika i Klub debate PBG-a unutar kampanje koju su pratili promotivni materijali proveli su i u učestvovali u raznorodnim aktivnostima. Učenici su 11. 12. 2018. godine u Srednjoj muzičkoj školi prisustvovali koncertu Muzikom protiv vršnjačkog nasilja u kojem su učešće uzele srednje muzičke škole iz Novog Travnika, Istočnog Sarajeva i Sarajeva koji je održan. Školsko debatno takmičenje o temi Nasilje nad ženama je češće usmjereno na one sa nižim stupnjem obrazovanja održano je 13. 12. 2018. godine. Na času odjeljenjske zajednice I-1 urađena je radionica kojom su tretirane teme vezane za aktivizam protiv rodno zasnovanog nasilja.