Video

Donijeti pravu odluku

Prva radio emisija: Historijat škole - Prva bošnjačka gimnazija

Što te nema

Prva bošnjačka gimnazija na FACETV

Druga radio emisija: Specifičnosti Prve bošnjačke gimnazije

Treća radio emisija-Klubovi

Maturska svečanost Prve bošnjačke gimnazije za šk.2015./2016.godinu