Školski odbor

 

Mirza Sarajkić

Mirza Sarajkić

-predsjednik Školskog odbora
Merima Osmankadić

Merima Osmankadić

-članica Školskog odbora
Leila Kovačević Hamzagić

Leila Kovačević Hamzagić

-članica Školskog odbora
Sakiba Mašić

Sakiba Mašić

-članica Školskog odbor
Medžid Hasković

Medžid Hasković

-član Školskog odbora