Prvi razred - CC (Curriculum C)

Curriculum C je namijenjen djeci stranih državljana koji žive i rade u Bosni i Hercegovini i služe se engleskim jezikom.
Uvjeti za upis
Upis u prvi razred po Međunarodnom Cambridge programu (Curriculum C – CC) vrši se u prvom upisnom roku, nakon uspješno položenog prijemnog ispita (Engleski jezik i Matematika).

Zbog situacije prouzrokovane širenjem Covid19 i mjera koje su na snazi u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, škola će termine prijemnog ispita oglasiti naknadno, kada i ukoliko to uvjeti i službene odredbe budu dozvoljavali.

Izbor primjeraka testova za prijemni ispit
IGCSE LEVEL
Osim polaganja prijemnog ispita učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi gimnazije.

Dokumenti potrebni za upis

Učenici, koji apliciraju u International Cambridge School Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu – Curriculum C (program za strane državljane), obavezni su dostaviti sljedeću orginalnu dokumentaciju:
  • Dokaz o završenom osnovnom obrazovanju
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Formular za upis ( Formular 4-e-1)Curriculum C is designed for foreign citizens who live in Bosnia and Herzegovina and speak English.

Admission Requirements
Students can apply for the first year of Cambridge International programme (Curriculum C – CC) provided that they successfully pass the entrance exam (English and Mathematics).

Due to Covid19 pandemic and obligatory measures implemented in Sarajevo Canton and Bosnia and Herzegovina, we will announce the exam dates subsequently, when and if the offical decrees allow it.

Selection of samples for the entrance exam
IGCSE LEVEL
Besides taking the entrance exam, applicants are required to have an interview with the school staff.

Application documents required
Students who apply for entrance to Cambridge International School/ Prva bošnjačka gimnazija in Sarajevo – Curriculum C should bring the following original documents:
  • School Report Card for the previously completed grade
  • Citizenship Certificate
  • Birth Certificate
  • Application for Admission ( Formular 4-e-1)