Dragi roditelji učenika drugog razreda,

Porodica je naša sigurna baza. Porodica je važna. Najvažnija! Ništa nije važnije od porodice, jerporodica i svakodnevni načini komuniciranja u njoj duboko utječu na ljudska bića.