Pravilan odabir izborne grupe

ZA RODITELJE UČENIKA DRUGOG RAZREDA
Period od 15. do 18. godine je period intenzivnog razvoja fizičkih i intelektualnih potencijala mladog čovjeka, pa gimnazija predstavlja idealan temelj za njihovu nadgradnju.
Stečena znanja i vještine iz raznih oblasti, dobra su osnova za upis željenog fakulteta.
Prva dva razreda općeg smjera omogućavaju da kroz različite nastavne predmete svojim učenicima pružimo priliku da upoznaju različite naučne grupe i prepoznaju svoje spoznajne stilove.
U trećem razredu imaju pred sobom mogućnost izbora četiri izborne grupe koje su odlična priprema za nastavak studija.

Za većinu učenika to je period dilema jer treba donijeti pravu odluku. U tom odlučivanju učenik uglavnom nije sam. Pomažu mu roditelji, škola i vršnjaci.

Predstojeći period ćemo posvetiti posebnu pažnju kako bi pomogli učeniku da napravi najbolji odabir. Razgovore i savjetovanja o profesionalnoj orijentaciji će provesti pedagog i psiholog, razrednik i nastavnici izbornih predmeta .

Profesionalno usmjeravanje i informisanje učenika obuhvaća testiranje profesionalnih interesovanja i sposobnosti, individualne i grupne razgovore u cilju pružanja potrebnih informacija za odabir grupe koja će pomoći u daljnjem školovanju.
Na donošenje odluke o izboru od velikog su značaja prije svega interesovanja i sposobnosti učenika, mogućnosti nastavka studija, budućeg zapošljavanja i perspektiva zanimanja, ali u današnje vrijeme i materijalne mogućnosti učenika i njegovih roditelja.

Ono što je važno je da učenicima drugog razreda predstoji ozbiljan zadatak- da se, najkasnije, do 1.aprila, 2018.god. odluče za željenu izbornu grupu koju će pohađati u trećem i četvrtom razredu.
Veoma je važno dobro se informisati i donijeti pravu odluku jer se kroz izborne predmete vrši temeljita priprema za određeni studij.

Osnovni uslov za uspješno svladavanje programa izborne grupe je postojanje sklada između učenikovih sposobnosti, motivacije i interesa. Da bi se uspio ostvariti ovaj sklad, potrebno je raspolagati sa što više podataka o zahtjevima određene izborne grupe, o tome koji su predmeti koje će izučavati, kakve se obaveze postavljaju pred učenika, te koje se mogućnosti otvaraju za daljnji studij. Prilikom izbora potrebno je voditi računa i o razvijenosti pojedinih sposobnosti i individualnih sklonosti , jer upravo o njima ovisi u čemu će učenici biti uspješniji, a u čemu manje uspješni prilikom savladavanja nastavnog plana i programa.

Smjerovi koje učenici mogu birati su: jezičko izborno područje, društveno, matematičko- informatičko i prirodno izborno područje.Apeliramo na Vas, roditelje, da pomognete učenicima u pravilnom odabiru, uzimajući u obzir njihove interese i da ih ohrabrite i podržite u odabiru željene izborne grupe.
U dosadašnjoj praksi je bilo učenika koji su neodlučni, koji su napravili pogrešan izbor, koji su odlazili iz grupe u grupu i zbog toga se doveli u situaciju da polažu razliku predmeta i stvore teškoće sebi, ali i nastavniku i roditelju. Za učenike koji su neodlučni , uradiće se baterija testova profesionalne orijentacije, kao i savjetodavni rad od strane pedagoško- psihološke službe.

Meliha Saračević, pedagog
Đema Voloder- Nadarević, psiholog