Odjel za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu je 2005. godine zvanično registrirao Cambridge međunarodnu školu pri Prvoj bošnjačkoj gimnaziji,

Kratki tekst o programima koje nudi Prva bošnjačka gimnazija:

Voda je jedan od najvažnijih elemenata na zemlji.

Predstavljamo Aktiv Bosanskog jezika i književnosti.

Fotografije učenika I-a u okviru izučavanja nastavne jedinice o genetskim bolestima dali su svoj doprinos