Prezentacija multidisciplinarnog projekta Proces kreiranja u filmskoj umjestnosti

Prezentacija projekta Proces kreiranja u filmskoj umjestnosti održana 9. juna 2023. godine u auli Prve bošnjačke gimnazije.

UPSHIFT RADIONICA I TAKMIČENJE

U hotelu Holywood Sarajevo u periodu mart-maj 2023. godine održane su UPSHIFT online radionice i intervjui.

Maturska ceremonija

Maturska svečanost i dodjela diploma maturantima 25. generacije Prve bošnjačke gimnazije i 16. generacije Cambridge International School održana je 19.06.2023. godine u Domu mladih Skenderija.

Posjeta Internacionalnom Univerzitetu Novi Pazar

Učenici: Medina-Una Hamzić, Sadija Dacić, Emana Ćoragić, Asija Đogić, Hana Matrić, Tarik Agić, Faris Hota, Ahmed Musić, Ali Okanović i Ilan Krstić su u pratnji profesorica

Radionica “Kako se sprijateljiti sa stresom?”

U srijedu, 7. 6. 2023. godine, za učenike I-c I I-1 odjeljenja održane su radionice o temi „Kako se sprijateljiti sa stresom?“.

„Naše nebo izvrsnosti“

U ponedjeljak, 5. juna 2023. godine, u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ u Sarajevu održana je manifestacija „Naše nebo izvrsnosti“.