Izabran novi Upravni odbor Udruženja „Alumni Prve bošnjačke gimnazije“

Edin Hadžihafizbegović novi predsjednik Udruženja “Alumni Prve bošnjačke gimnazije”

 

Udruženje “Alumni Prve bošnjačke gimnazije” je 8. jula 2020. godine održalo svoju redovnu godišnju Skupštinu. Nakon što su prezentovani i usvojeni finansijski i izvještaji o radu Udruženja, Skupština je izglasala novi Upravni odbor sa Edinom Hadžihafizbegovićem kao predsjednikom. Funkcije članova Upravnog odbora će u periodu 2020-2024. obnašati i Lamija Balta, Meliha Kurtagić, Nejra Karaman i Dino Selimović.

Hadžihafizbegović se nakon prve sjednice novoizabranog Upravnog odbora koja je održana 7. septembra u Sarajevu zahvalio prethodnom sazivu Upravnog odbora i istakao njihov veliki doprinos u reaktiviranju rada Udruženja.

„Udruženje Alumni Prve bošnjačke gimnazije simbolizira skupno polje raskošnog intelektualnog potencijala sa kojeg je moguće kreirati nove liderske arhitekture u vremenu koje je ispred nas. U našem mandatu planiramo osnažiti međugeneracijsku komunikaciju i suradnju alumnista Prve bošnjačke gimnazije, kojih danas imamo preko 2.000 širom Bosne i Hercegovine kao i cijelog svijeta. Takva snaga jeste garant razvoja i bogaćenja našega društva na principima plemenitosti duha,  ideji ponositog i postojanog državotvorstva, te našega mota: Natječite se u dobru!” – kazao je Edin Hadžihafizbegović.

Iz Udruženja je saopćeno da žele jačati imidž Prve bošnjačke gimnazije i da uskoro planiraju pokretanje redovnih druženja i intelektualnih diskusija kako bi javnosti predstavili najuspješnije alumniste i učenike Prve bošnjačke gimnazije, istovremeno adresirajući različite teme i probleme s kojima se naše društvo suočava.

„Obrazovanje je ključni segment napretka svakog društva, tako da ćemo u narednom periodu nastaviti sa projektom pripremne nastave za polaganje eksterne mature, za koji je prethodnih godina postojala velika zainteresovanost učenika i roditelja.” - dodala je Lamija Balta, podpredsjednica Udruženja i članica novoizabranog Upravnog odbora.

Udruženje će nastaviti rad na izradi i ažuriranju registra svih učenika - alumnista Prve bošnjačke gimnazije, te su i ovim putem pozvali sve učenike Prve bošnjačke gimnazije da se registruju putem online platforme dostupne na adresi: https://alumni.pbg.ba.

Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu osnovana je ratne 1995. godine u opkoljenom Sarajevu i ove godine obilježava svoju 25. obljetnicu.