Satnica u skladu sa odlukom Ministarstva

Satnica u skladu sa odlukom Ministarstva.
Prva smjena
1. Čas 08.00 - 08.35
2. Čas 08.45 - 09.20
3. Čas 09.25 - 10.00
Pauza 40 min
4. Čas 10.40 - 11.15
5. Čas 11.20 - 11.55
6. Čas 12.00 - 12.35

Druga smjena
7./1. Čas 12.45 - 13.20
2. Čas 13.25 - 14.00
3. Čas 14.05 - 14. 40
Pauza 40 min
4. Čas 15.20 - 15.55
5. Čas 16.00 - 16.35
6. Čas 16.40 - 17.15
7. Čas 17.20 - 17.55