Promocija „Sarajevskog korpusa SMS poruka na bosanskom jeziku“

Date:

U pratnji profesorice Amine Hasibović-Ibišević učenici I2 odjeljenja su 22. maja 2024. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu prisustvovali promociji

„Sarajevskog korpusa SMS poruka na bosanskom jeziku“ koju su organizirali Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

O Sarajevskom korpusu govorili su recenzenti dr. Ismail Palić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, i dr. Mija Michelizza, naučna saradnica Instituta za slovenski jezik Fran Ramovš, Naučnoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u Ljubljani, stručni konsultant dr. Philipp Wasserscheidt, profesor Univerziteta Humboldt u Berlinu, te autori: prof. dr. Halid Bulić (voditelj projekta), doc. dr. Elma Durmišević, doc. dr. Azra Hodžić-Čavkić, dr. Enisa Bajraktarević, Azra Ahmetspahić-Peljto, MA i Belmin Šabić, MA.

„Sarajevski korpus SMS poruka na bosanskom jeziku“ izvorno je objavljen kao elektronska knjiga 2023. godine, a potom su podaci iz njega digitalizirani, prilagođeni modernim konkordanserima i alatima za pretragu i kao elektronski korpus postavljeni na repozitorij CLARIN.SI (Slovene Common Language Resources and Technology Infrastructure) 2024. godine.

Na 35. internacionalnom sarajevskom sajmu knjiga u aprilu 2024. godine Sarajevski korpus SMS poruka na bosanskom jeziku nagrađen je Priznanjem za e-izdavaštvo i nove tehnologije.

1

 

2