O B A V J E Š T E NJ E  Za roditelje i učenike prvog razreda školske 2023./2024. godine

O B A V J E Š T E NJ E Za roditelje i učenike prvog razreda školske 2023./2024. godine

IZRADA ŠKOLSKE UNIFORME

Pozivaju se svi učenici/ce upisani u prvi razred Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, u školskoj 2023./2024. godini da se jave u “Uslužnost” (prolaz kod pijace Sirano) radi uzimanja mjera za školsku uniformu u periodu od 18.07. do 21.07.2023. godine ili od 07.08. do 25.08.2023. godine (ponedjeljak – petak, od 9,00 do 16,30 sati).

Cijena uniforme sa PDV-om iznosi:

59,00 KM (prsluk za dječake sa vezenim natpisom ime i prezime i grbom škole)
80,00 KM (tunika za djevojčice sa vezenim natpisom ime i prezime i grbom škole)

Plaćanje se vrši na licu mjesta. Molimo sačuvati račun zbog preuzimanja ili reklamacije.

Direktorica Gimnazije,

Emela Mehmedspahić, s.r.

 

Related Articles