UPSHIFT RADIONICA I TAKMIČENJE

UPSHIFT RADIONICA I TAKMIČENJE

U hotelu Holywood Sarajevo u periodu mart-maj 2023. godine održane su UPSHIFT online radionice i intervjui.

Našu školu su predstavljele tri ekipe. U prvoj ekipi su bili: Amina Spahović, Emir Šabanović, Tarik Alan Tatarević i Nura Kulsum Suljević. Drugu ekipu su činili: Adin Frljak, Dalia Beridan i Kanita Babović, a treću: Nejra Delić, Iman Sijerčić i Hana Tahirović. Mentor je bio prof. Kerim Sušić.

UNICEF-ova Kancelarija za inovacije osmislila je UPSHIFT program za adolescente s ciljem da se podstaknu na kreiranje i realizaciju vlastitih inovacija i projekata u lokalnoj zajednici. Od 2019. godine Humanitarna organizacija Genesis Project iz Banja Luke u saradnji s UNICEF-om BiH relaizira ovaj projekat u BiH.

Metodologija projekta je zamišljena tako da učenici identificiraju probleme u svojim lokalnim zajednicama te pronađu adekvatna rješenja za njih.

Fokus ovogodišnjeg UPSHIFTA  bio je usmjeren na tri oblasti: obrazovanje, zaštita okoliša  i problemi socijalno ugroženih skupina stanovništva.

Od preko 120 prijavljenih timova s područja cijele Bosne i Hercegovine naše sve  tri ekipe sa svojim projektima su uspjele proći u polufinale među 20 najboljih ekipa.

Nakon dodatne selekcije i intervjua naša ekipa u sastavu: Amina Spahović, Emir Šabanović, Tarik Alan Tatarević i Nura Kulsum Suljević prošla je u finale među deset najboljih timova koji su se takmičili na završnoj UPSHIFT radionici održanoj u Sarajevu od 17.5. do 19.5.2023. godine. Na ovoj radionici naš tim je uspio ući među pet najboljih timova koji su osvojili grant sredstva u iznosu od po 3000 KM za implementaciju rješenja problema u svojim zajednicama.

Nagrađen je projekt naših učenika pod nazivom „Kako podstaći škole sa kuhinjama na pravljenje komposta?“

Related Articles