Potpisivanje Platforme o saradnji na provedbi Akcionog plana

U četvrtak, 26.11.20'15.god. u auli Gimnazije potpisana je Platforma o saradnji na provedbi Akcionog plana za borbu protiv korištenja duhana i duhanskih proizvoda.

Platformu su potpisali Amina Deljković (predsjednica Vijeća roditelja), Alek Isaković (predsjednik Vijeća učenika) i direktorica Naida Hota-Muminović. U obraćanjima prisutnih istaknuta je potreba za afirmisanjem ispravnih vrijednosti u vrijednosnom sistemu: zdrave životne navike i stilovi, istinska sloboda i neovisnost, saradnja u dobru i sl.

{jlex}folder: images/platforma{/jlex}