"Takmičari i izvrsnost”

Prva bošnjačka gimnazija  je 18.juna 2022.godine organizovala seminar o temi “Takmičari i izvrsnost”.

Pedagogica Sabrija Mehmedović i profesorica Mirela Mulić su osmislile projekat, koji je u potpunosti podržala Fondacija Konrad Adenauer.

U prostorijama Studentskog centra IZ u BiH učesnici seminara učenici Prve bošnjačke gimnazije, Katoličkog školskog centra “Sv. Josip”, te studenti Fakulteta islamskih nauka, imali su priliku slušati eminentne predavače.

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za nastavu Univerziteta u Sarajevu govorila je o temi “Promoviranje izvrsnosti”, dr. sci. Oliver Jurišić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu – “Trud i zalaganje kao vjerski principi”, prof. dr. Amila Pilav-Velić, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – “Upravljanje znanjem i menadžerske kompetencije”. Završno predavanje održala je prof. dr. Zehra Alispahić, profesorica na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, podsjetivši na vjerski imperativ izvrsnosti, dobrog i lijepog postupanja.

Poruke zahvalnosti i podrške, nakon održanih predavanja, uputio je i direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH, gospodin Sven Petke, koji je učenicima i studentima uručio certifikate za učešće na seminaru.

Poruka svih predavača -  nije dovoljno imati sposobnost da bismo bili izvrsni u nekoj oblasti, već je važno da kontinuirano ulažemo trud i da svaki zadatak obavimo na najbolji mogući način. Shodno sloganu Prve bošnjačke gimnazije “Natječite se u dobru!”,  bila je ovo prilika da se učenici kroz predavanja, druženje i radionice motiviraju,  rade na usavršavanju svoje ličnosti i da teže izvrsnosti.