Pravilan odabir izbornog područja

Dragi roditelji učenika drugog razreda, Učenicima drugog razreda predstoji ozbiljan zadatak- da do 13. marta 2017.god. odluče za željenu izbornu grupu koju će pohađati u trećem i četvrtom razredu. U toku je faza razgovora o profesionalnoj orijentaciji koju vode pedagog i psiholog, razrednik i nastavnici izbornih predmeta . Prezentaciju As/A-level organizira koordinator Cambridge International School. Veoma je važno dobro se informisati i donijeti pravu odluku jer se kroz izborne predmete vrši temeljita priprema za određeni studij. Osnovni uslov za uspješno savladavanje programa izborne grupe je postojanje sklada između učenikovih sposobnosti, motivacije i interesa. Da bi se uspio ostvariti ovaj sklad, potrebno je raspolagati sa što više podataka o zahtjevima određene izborne grupe, o tome koji su predmeti koje će izučavati, kakve se obaveze postavljaju pred učenika, te koje se mogućnosti otvaraju za daljnji studij. Prilikom izbora potrebno je voditi računa i o razvijenosti pojedinih sposobnosti i individualnih sklonosti, jer upravo o njima ovisi u čemu će učenici biti uspješniji, a u čemu manje uspješni prilikom savladavanja nastavnog plana i programa. Smjerovi koje učenici mogu birati su: jezičko izborno područje, društveno, matematičko- informatičko i prirodno izborno područje. Apeliramo na Vas, roditelje, da pomognete učenicima u pravilnom odabiru, uzimajući u obzir njihove interese i da ih ohrabrite i podržite u odabiru željene izborne grupe. Za učenike koji su neodlučni, uradiće se baterija testova profesionalne orijentacije, kao i savjetodavni rad od strane pedagoško- psihološke službe.

Meliha Saračević, pedagog
Đema Voloder- Nadarević, psiholog