U pratnji profesora, direktora i predagoga početkom septembra još jedna generacija maturanata uputila se na ekskurziju u Italiju,

OBAVIJEST O DODATNOM TERMINU PRIJEMNOG ISPITA

Obavještenje u vezi stipendija za školsku 2018./2019.godinu.

O B AV J E Š T E N J E
Za roditelje i učenike prvog razreda školske 2018./2019. godine

U srijedu 05.09.2018. godine našu školu je posjetila Amra Džeko,

Konačne rang liste kandidata koji su primljeni u prvi razred školske 2018./2019.godine

Obavijest o prvom radnom danu

O B A V I J E S T
O predaji dokumenata uz zahtjev za upis u prvi razred