Izvrsni učenici devetih razreda osnovnih škola KS-a su u periodu od 30. 11. do 24. 12. 2018. godine boravili jedan dan u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji

Našu gimnaziju danas je posjetio gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka sa saradnicima

Profesorica Remzija Hurić-Bećirović je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 18. oktobra 2018. godine odbranila

Prva bošnjačka gimnazija je u periodu 25. 11. – 13. 12. 2018. godine kroz različite nastavne sadržaje obilježila kampanju

Ajdina Halilović, alumna PBG-a, koja trenutno pohađa postdiplomski studij na Univerzitetu Cambridge

Pod pokroviteljstvom Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH 7. i 8. 12. 2018. godine održan je Kamp nadarenih učenika iz predemeta Biologija i Hemija

Učenici trećeg razreda pod mentorstvom prof. Mirele Mulić i Emine Karajica pripremaju projekt Porezni sistem u BiH sa osvrtom na PDV

Učenici odjeljenja III-1 i III-2 Prve bošnjačke gimnazije su u pratnji direktorice Naide Hota-Muminović i prof. Amera Sofradžije