Umjesto Dana otvorenih vrata, ove godine, Prva bošnjačka gimnazija se druži sa vama na nešto drugačiji način

U Prvoj bošnjačkoj gimnaziji nastava se izučava u okviru tri curriculuma A, B i C.

Ne znam kako vama pada izolacija i socijalno distanciranje, ali ja sam se poprilično navikao.

Poštovani roditelji/staratelji, vašoj pažnji preporučujemo prezentaciju

Homo sapiens-u (lat. razumno biće, čovjek) ,