Dragi maturanti, skrećemo pažnju na stipendije Islamske banke za razvoj (IDB)

O B AV J E Š T E N J E
Za roditelje i učenike prvog razreda školske 2018./2019. godine

U toku je prvi upisni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola, školske 2018./2019. godine. Upis se provodi putem online sistema.

Konačne rang liste kandidata koji su primljeni u prvi razred školske 2018./2019.godine

Na svečanosti u Centru za kulturu KS, u organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda, 18.6.2018. dodijeljene su diplome i priznanja učenicima

O B A V I J E S T
O predaji dokumenata uz zahtjev za upis u prvi razred

Ove godine 20. juna u svijet smo pustili 139 maturanata.