Zahvaljujući najboljem ostvarenom prosjeku na kraju polugodišta (III b) i najmanjem broju izostanaka u školi (I a)

Naida Hota-Muminović, direktorica Prve bošnjačke gimnazije, i Mula Imamović, direktorica Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“ Goražde,

Predstavnici Prve bošnjačke gimnazije (Emin Šadinlija, Emina Peljto i Lamija Bećirović) osvojili su ekipno peto mjesto

Prva bošnjačka gimnazija bila je domaćin Kantonalnog takmičenja iz fizike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 19.4.2018. godine

Na XXIII federalnom takmičenju iz fizike, koje se ove godine održalo 21.4.2018. u Međunarodnoj srednjoj školi Tuzla

Afirmacijska i negacijska ekipa Debatnog kluba Prve bošnjačke gimnazije 18.4.2018. nastupila je u auli pred svojim vršnjacima

Na XVI kantonalnom takmičenju iz engleskog jezika za srednje škole, koje je održano 18.4.2018. u prostorijama Gimnazije Obala

Učenici Prve bošnjačke gimnazije (Fahrudin Delić, Ajla Žujo, Erna Preljević i Lamija Kurtić), zajedno sa profesoricom Aidom Agić-Hadžić