U organizaciji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine 24. 1. 2019. godine u Narodnom pozorištu u Sarajevu održan je 74. izbor najuspješnijih sportista

Ajdina Halilović, alumna PBG-a, koja trenutno pohađa postdiplomski studij na Univerzitetu Cambridge

U svrhu unapređenja nastave fizike, uz profesionalno usavršavanje svih zainteresovanih nastavnika fizike, stručni seminar za nastavnike i profesore fizike održan je

Učenici trećeg razreda pod mentorstvom prof. Mirele Mulić i Emine Karajica pripremaju projekt Porezni sistem u BiH sa osvrtom na PDV

Izvrsni učenici devetih razreda osnovnih škola KS-a su u periodu od 30. 11. do 24. 12. 2018. godine boravili jedan dan u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji

Našu gimnaziju danas je posjetio gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka sa saradnicima

Profesorica Remzija Hurić-Bećirović je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 18. oktobra 2018. godine odbranila

Prva bošnjačka gimnazija je u periodu 25. 11. – 13. 12. 2018. godine kroz različite nastavne sadržaje obilježila kampanju