Dan za filmove

Predstavljamo vam film Prve bošnjačke gimnazije :i film Cambridge međunarodne škole u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji: